Arıtılmış atık suların kullanım alanı genişliyor

Yapılan düzenlemeyle döngüsel iktisat unsurları doğrultusunda su kullanımının azaltılması ve oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yine alternatif su olarak kullanılması amaçlanıyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, arıtılmış atık suların tekrar kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve bu alanlardaki kriterleri belirlemek için ”Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Yöntemler Tebliği”nde revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel iktisat unsurları doğrultusunda, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda tekrar kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Denetimi Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların tekrar kullanımına ait kararlar geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan ”Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Yordamlar Tebliği”nde ”Arıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” yer almıştı.

Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atık sular; peyzaj ve ziraî sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar üzere birçok alanda tekrar bedellendiriliyor. Bu kapsamda su kullanım oranında da azalma sağlandığını görülüyor.

”Arıtılmış atık suların tekrar kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor”

”Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Yordamlar Bildirimi Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yine kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında şu sözler yer aldı:

”Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın söndürmeye genel paklık suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylece döngüsel iktisat prensipleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yine kullanımıyla birlikte su kaynaklarının ölçü ve kalite açısından korunması sağlanacaktır.”

Açıklamada kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskı ile su kaynakları potansiyelinin azalması nedeniyle arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak yine kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı.

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir